Riasztórendszer tervezési feladatai

Milyen biztonsági rendszert építsünk ki tulajdonunk védelme érdekében?

Milyen legyen a riasztó rendszerünk?

Mik a riasztó terv elemei?

A tervezési fázisban a felmérési adatlapon meghatározott biztonsági kockázatok és megrendelői igények figyelembevételével tervezzük meg az elektronikus védelmi rendszert. Ennek során tisztázódik az első fő kérdés milyen szintű védelmet kívánunk kialakítani: teljeskörű, részleges, vagy minimális.

Mit is jelentenek ezek a kifejezések?

Teljeskörű elektronikus védelem: Teljes körű védelemről akkor beszélünk, ha az elektronikus jelzőrendszer az objektumban lévőminden nyílászáró nyitását, az ablakok betörését jelzi, a 38 cm tömör téglafallal egyenértékű szilárdságot el nem érő falakon, födémeken való be- illetve áthatolást jelzi. A védett térben történő bármilyen emberi mozgást jelzi, az objektumban található minden védeni kívánt tárgy elmozdítását jelzi, illetve az összes megvédeni kívánt személy fel van szerelve támadásjelzővel.

Részleges elektronikus védelem: Részleges védelemről akkor beszélünk, ha az elektronikus jelzőrendszerrel felszerelt objektumon belül nem minden részletre terjed ki a védelem, csak az objektum támadásnak leginkább kitett részeit, a vélhető behatolási útvonalakat és a lehetséges behatolási felületeket védjük, térérzékelőkkel , és felületvédelmi eszközökkel, csapdaszerűen.
Minimális elektronikus védelem: Minimális védelemről akkor beszélünk, ha az objektumot csak felületvédelemmel látjuk el.

Második lépésként meghatározzuk milyen védelmi köröket kívánunk kiépíteni.

Ebben a tekintetben megkülönböztetünk:

 • kültéri védelmet: ebben a körben alakítjuk ki az épületen kívüli érzékelőket ( kültéri infrák, infra sorompók, kerítésvédelmi érzékelők, földbe fektetett nyomásérzékelők)
 • felületvédelmet: ide tartoznak a felületek, nyílászárók védelmét szolgáló eszközök ( nyitásérzékelők, üvegtörés érzékelők, rezgés, nyomás- és fúrásérzékelők, különleges tapéták )
 • térvédelmet: a beltéri térvédelmet biztosítják (passzív infra, mikrohullámú érzékelő, ultrahangos mozgásérzékelő, kombinált érzékelők, dual érzékelők, infrasorompók, )
 • tárgyvédelmet: ebben a körben alakítjuk ki a különlegesen kiemelt tárgyak védelmét. A kialakítás mindig a tárgy méretének elhelyezkedésének, anyagának megfelelő módon történik a már ismert eszközök felhasználásával.
 • személyvédelmet: Nemcsak az épület és a benne lévő vagyontárgyak vannak kitéve támadásnak, hanem a benne lévő ember is. Így a közvetlen támadás jelzésére is ki kell terjedni a védelemnek. Általánosságban erre szolgálnak a különböző támadásjelzők, ébrenlét jelzők, duress kódok.

Ebben a lépésben rögzítjük az érzékelők felszerelési helyét, felszerelési magasságát, kiszámítjuk az érzékelők fogyasztását, amelyről táblázatot készítünk amely az összfogyasztást mutatja. Ez a későbbiekben fontos adat lesz az un. energia táblázat kialakításához, amely a teljes rendszer energiaigényét jelzi és szükséges szünetmentesítés kialakításához.

Harmadik lépésként megtervezzük az riasztórendszer optimális nyomvonalának kialakítását. A nyomvonal kialakításáról un. nyomvonal tervet készítünk.
A vonatkozó előírások és szabványok értelmében a vezeték védett helyen kell, hogy haladjon, tehát kültéren megfelelő szilárdságú csőbe kell vinni, beltéren lehetőleg falon belül, védőcsőben. A kábelezést úgy kell kialakítani, hogy megfelelő szabotázs védelemmel legyen ellátva. A megfelelő kábel kiválasztásához figyelembe kell venni a rendszer nagyságát, az egy vezetékre jutó érzékelők számát és a szabotázsvédelmet. Amennyiben szükséges úgy a rendszerben szabotázsvédett kötődobozokat is lehet alkalmazni, azonban törekedni kell kötés mentes kivitelezésre. Gondoskodni kell a kábel megfelelő árnyékolásáról, hiszen a környezetben előfordulnak olyan zavartényezők melyek az antennaként működő kábelen keresztül befolyásolja a rendszer helyes működését.
Negyedik lépésként megtervezzük a rendszer központját, tápellátását, szünetmentesítését. Itt határozzuk meg hogy az adott rendszerhez milyen műszaki paramétereknek megfelelő központot kell választani – érzékelő szám, partíció szám, kezelő szám, felhasználói szám, stb. – mekkora a rendszer tápellátási igénye, az előírásoknak megfelelően mekkora akkumulátor biztosítja számunkra a megfelelő szünetmentesítési időt.

Ötödik lépésként elkészítjük a különböző terveket és rajzjegyzéket:

A tervek tartalma és elemei:

 • Felmérési lap: A helyszín szemrevételezésekor elkészített alaprajzvázlatot és rendszervázlatot tartalmaz
 • Telepítési és technológiai utasítás: Ez az utasítás tartalmazza az adott rendszer felszerelésére vonatkozó utasításokat, az érzékelők pontos szerelési magasságait, helyzetét, a kábelek vezetésének módját, a kötések elkészítésének módját.
 • Nyomvonalterv: Ez tartalmazza a rendszer felépítésének elvi rajzát, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendszer elemei.
 • Alaprajz: Az alaprajzon van feltüntetve az érzékelők, központ, jelzésadók, kezelő (k), tápegysége pontos helye. Az alaprajz az adott objektum hiteles, mérethű kicsinyített rajza alapján készűl.
 • Telepített eszközök jegyzéke: Ezen a listán szerepel, az adott objektumban felszerelt rendszer minden eleme, kábeleket és a segédanyagokat kivéve.
 • Központ programozási lista: Ha a rendszerben programozható központot alkalmazunk és annak programja eltér a gyáritól, akkor szükség van egy listára.
 • Karbantartási utasítás: Ha a megrendelővel karbantartási szerződés is létrejön, akkor a tervdokumentációban szerepelnie kell a karbantartásra vonatkozó utasításoknak is.
 • Kivitelezői nyilatkozat: Ebben nyilatkozik a kivitelező, hogy a rendszert a mindenkor érvényben lévő általános tűzvédelmi munkavédelmi, és érintésvédelmi szabályok és az érvényes szabványok alapján szerelte fel.
 • A rendszer tervek kezelése: A rendszer tervek a rendszer módosításait tartalmazza.

Rajzjegyzék:
B-1 jelmagyarázat
B-2 rendszertechnikai rajz
B-3 hálózatos rajz (szintenként)
B-4 kötődoboz rajz

Tartalom megosztása:

Hibabejelentés
close slider
[]
1 Step 1
Hibajelentés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Kép feltöltése (a hibáról)
Kérjük, hogy írja le részletesen a hibajelenséget
0 /
Previous
Next
Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next