Riasztórendszer tervezési feladatai

Milyen biztonsági rendszert építsünk ki tulajdonunk védelme érdekében?

Milyen legyen a riasztó rendszerünk?

Mik a riasztó terv elemei?

A tervezési fázisban a felmérési adatlapon meghatározott biztonsági kockázatok és megrendelői igények figyelembevételével tervezzük meg az elektronikus védelmi rendszert. Ennek során tisztázódik az első fő kérdés milyen szintű védelmet kívánunk kialakítani: teljeskörű, részleges, vagy minimális.

Mit is jelentenek ezek a kifejezések?

Teljeskörű elektronikus védelem: Teljes körű védelemről akkor beszélünk, ha az elektronikus jelzőrendszer az objektumban lévőminden nyílászáró nyitását, az ablakok betörését jelzi, a 38 cm tömör téglafallal egyenértékű szilárdságot el nem érő falakon, födémeken való be- illetve áthatolást jelzi. A védett térben történő bármilyen emberi mozgást jelzi, az objektumban található minden védeni kívánt tárgy elmozdítását jelzi, illetve az összes megvédeni kívánt személy fel van szerelve támadásjelzővel.

Részleges elektronikus védelem: Részleges védelemről akkor beszélünk, ha az elektronikus jelzőrendszerrel felszerelt objektumon belül nem minden részletre terjed ki a védelem, csak az objektum támadásnak leginkább kitett részeit, a vélhető behatolási útvonalakat és a lehetséges behatolási felületeket védjük, térérzékelőkkel , és felületvédelmi eszközökkel, csapdaszerűen.
Minimális elektronikus védelem: Minimális védelemről akkor beszélünk, ha az objektumot csak felületvédelemmel látjuk el.

Második lépésként meghatározzuk milyen védelmi köröket kívánunk kiépíteni.

Ebben a tekintetben megkülönböztetünk:

 • kültéri védelmet: ebben a körben alakítjuk ki az épületen kívüli érzékelőket ( kültéri infrák, infra sorompók, kerítésvédelmi érzékelők, földbe fektetett nyomásérzékelők)
 • felületvédelmet: ide tartoznak a felületek, nyílászárók védelmét szolgáló eszközök ( nyitásérzékelők, üvegtörés érzékelők, rezgés, nyomás- és fúrásérzékelők, különleges tapéták )
 • térvédelmet: a beltéri térvédelmet biztosítják (passzív infra, mikrohullámú érzékelő, ultrahangos mozgásérzékelő, kombinált érzékelők, dual érzékelők, infrasorompók, )
 • tárgyvédelmet: ebben a körben alakítjuk ki a különlegesen kiemelt tárgyak védelmét. A kialakítás mindig a tárgy méretének elhelyezkedésének, anyagának megfelelő módon történik a már ismert eszközök felhasználásával.
 • személyvédelmet: Nemcsak az épület és a benne lévő vagyontárgyak vannak kitéve támadásnak, hanem a benne lévő ember is. Így a közvetlen támadás jelzésére is ki kell terjedni a védelemnek. Általánosságban erre szolgálnak a különböző támadásjelzők, ébrenlét jelzők, duress kódok.

Ebben a lépésben rögzítjük az érzékelők felszerelési helyét, felszerelési magasságát, kiszámítjuk az érzékelők fogyasztását, amelyről táblázatot készítünk amely az összfogyasztást mutatja. Ez a későbbiekben fontos adat lesz az un. energia táblázat kialakításához, amely a teljes rendszer energiaigényét jelzi és szükséges szünetmentesítés kialakításához.

Harmadik lépésként megtervezzük az riasztórendszer optimális nyomvonalának kialakítását. A nyomvonal kialakításáról un. nyomvonal tervet készítünk.
A vonatkozó előírások és szabványok értelmében a vezeték védett helyen kell, hogy haladjon, tehát kültéren megfelelő szilárdságú csőbe kell vinni, beltéren lehetőleg falon belül, védőcsőben. A kábelezést úgy kell kialakítani, hogy megfelelő szabotázs védelemmel legyen ellátva. A megfelelő kábel kiválasztásához figyelembe kell venni a rendszer nagyságát, az egy vezetékre jutó érzékelők számát és a szabotázsvédelmet. Amennyiben szükséges úgy a rendszerben szabotázsvédett kötődobozokat is lehet alkalmazni, azonban törekedni kell kötés mentes kivitelezésre. Gondoskodni kell a kábel megfelelő árnyékolásáról, hiszen a környezetben előfordulnak olyan zavartényezők melyek az antennaként működő kábelen keresztül befolyásolja a rendszer helyes működését.
Negyedik lépésként megtervezzük a rendszer központját, tápellátását, szünetmentesítését. Itt határozzuk meg hogy az adott rendszerhez milyen műszaki paramétereknek megfelelő központot kell választani – érzékelő szám, partíció szám, kezelő szám, felhasználói szám, stb. – mekkora a rendszer tápellátási igénye, az előírásoknak megfelelően mekkora akkumulátor biztosítja számunkra a megfelelő szünetmentesítési időt.

Ötödik lépésként elkészítjük a különböző terveket és rajzjegyzéket:

A tervek tartalma és elemei:

 • Felmérési lap: A helyszín szemrevételezésekor elkészített alaprajzvázlatot és rendszervázlatot tartalmaz
 • Telepítési és technológiai utasítás: Ez az utasítás tartalmazza az adott rendszer felszerelésére vonatkozó utasításokat, az érzékelők pontos szerelési magasságait, helyzetét, a kábelek vezetésének módját, a kötések elkészítésének módját.
 • Nyomvonalterv: Ez tartalmazza a rendszer felépítésének elvi rajzát, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a rendszer elemei.
 • Alaprajz: Az alaprajzon van feltüntetve az érzékelők, központ, jelzésadók, kezelő (k), tápegysége pontos helye. Az alaprajz az adott objektum hiteles, mérethű kicsinyített rajza alapján készűl.
 • Telepített eszközök jegyzéke: Ezen a listán szerepel, az adott objektumban felszerelt rendszer minden eleme, kábeleket és a segédanyagokat kivéve.
 • Központ programozási lista: Ha a rendszerben programozható központot alkalmazunk és annak programja eltér a gyáritól, akkor szükség van egy listára.
 • Karbantartási utasítás: Ha a megrendelővel karbantartási szerződés is létrejön, akkor a tervdokumentációban szerepelnie kell a karbantartásra vonatkozó utasításoknak is.
 • Kivitelezői nyilatkozat: Ebben nyilatkozik a kivitelező, hogy a rendszert a mindenkor érvényben lévő általános tűzvédelmi munkavédelmi, és érintésvédelmi szabályok és az érvényes szabványok alapján szerelte fel.
 • A rendszer tervek kezelése: A rendszer tervek a rendszer módosításait tartalmazza.

Rajzjegyzék:
B-1 jelmagyarázat
B-2 rendszertechnikai rajz
B-3 hálózatos rajz (szintenként)
B-4 kötődoboz rajz

Tartalom megosztása:

Tisztelt Ügyfeleink!

Cégünk a jelenlegi járvány helyzetre tekintettel minden óvintézkedést megtett.

Ezen időszak alatt ügyeleti rendszerben fogunk elsősorban dolgozni. A helyszíni munkákat fokozott odafigyeléssel, megfelelő egyéni védőfelszereléssel és fokozott elővigyázatosság mellett folyamatosan ellátjuk.

Kérem ne vegyék udvariatlanságnak, ha kollégáink nem fognak kezet, illetve egyéb óvintézkedéseket is betartanak mindenki érdekében.

Az ügyeleti időszak alatt az irodában csak korlátozott ideig tartózkodunk kérdés vagy probléma esetén elektronikus úton a már ismert elérhetőségeken illetőleg az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetők:

műszaki ügyekben: 06-20-332-7867
adminisztrációs ügyekben: 06-20-468-5069

Hibabejelentés
close slider
[]
1 Step 1
Hibajelentés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Kép feltöltése (a hibáról)
Kérjük, hogy írja le részletesen a hibajelenséget
0 /
Previous
Next
Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next