Tűzjelző rendszer telepítése

Tűzjelzőrendszert a dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni, szerelni, elhelyezni. A berendezések eszközök elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni minden olyan különleges veszélyt, amely az épület használata során felmerülhet.

A kábelek és vezetékek szerelése:

 • A vezetékezés szerelését a nemzeti szabályozásnak megfelelően kell elvégezni (OTSZ)
 • A tűzjelző berendezés vezetékeit, kábeleit úgy kell vezetni, hogy elkerülhetők legyenek a káros hatások
 • A kábelezésnél elsősorban a következő tényezőket kell figyelembe venni:
  • Elektromágneses zavarok kerülése, mely zavarhatják a működést
  • Mechanikai sérülés lehetőségeinek megelőzése
  • Más rendszerek karbantartási munkái során keletkező sérülések
 • A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékeit, kábeleit, védőcsöveit, csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel kell ellátni.
 • A fal és födém áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tűzállósága ne romoljon
 • A kábel összekötéseket mindig egy megfelelő, hozzáférhető, azonosítható és mással össze nem téveszthető legalább IP 34 védettségi fokozatú kötődobozban kell megoldani
 • A telepítő köteles a megrendelőt értesíteni amennyiben a terv sérti a vonatkozó jogszabályt, nemzeti szabványt
 • A telepítést végző, és a telepítésért felelős személy rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (tűzvédelmi szakvizsga)

A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minősül telepítési tevékenységnek:

A vezetékek, kábelek, automatikus érzékelők és kézi jelzésadók, továbbá egyéb eszközök tartószerkezeteinek, aljzatainak beépítése, rögzítése, a vezetékek, kábelek elhelyezése.

Tűzjelző berendezés tervezésének, telepítésének folyamata:

 1. Igény felmérés és egyeztetés
 2. Tervezés engedélyezés
 3. Telepítés és szerelés
 4. Üzembe helyezés
 5. Szakhatósági átadás (és vagy tanúsítás)
 6. Üzemeltetés
 7. Felülvizsgálta és karbantartás

A berendezések, eszközök elhelyezése:

 • Pontszerű érzékelők elhelyezése figyelembe veendő tényezők:
 • Helyiség alapterülete
 • Belmagasság, mennyezet dőlésének figyelembe vétele
 • Szerelési magasság max. 6-9 méterig
 • Kötényfalnak kell tekinteni, ha belógása nagyobb, mint a belmagasság 10%-a (egyes előírások szerint 0,8 m)
 • Gerendától vagy faltól az érzékelőt legalább 0,5 m-re kell elhelyezni
 • Lámpatestektől is érdemes a 0,5 m minimális távolságot betartani
 • Polcozat illetve az azon tárolt anyagok teteje legalább 0,5-re legyen
 • Oldalfalra szerelése esetén: Mennyezet alatti felső, függőleges 10 cm-es sávba nem szabad az érzékelőt szerelni
 • Oldalsó befúvás esetén legalább 1,5 m, mennyezeti befúvás esetén legalább 1 m távolságot kell tartani. Az érzékelőket célszerű az elszívási pontok elé sűríteni.

Kézi jelzésadó elhelyezése:

 • Egy szint elhagyásakor legalább egy kézi jelzésadó mellett el kelljen haladni
 • Menekülési útvonalon
 • A kézi jelzésadókat a padlószinttől 1,2-1,6 m magasságban kell felszerelni, minden oldalról jól látható és megközelíthető helyre
 • A terület minden pontjáról a legközelebbi kézi jelzésadót 30 m-en belül el kell tudni elérni.

Hangfényjelző elhelyezése:

 • Előírás, hogy a terület minden elérhető pontján legalább 65 dB(A) hangerőt, vagy 5 dB-lel nagyobb hangerőt kell biztosítani, mint a 30 másodpernél hosszabb ideig fennálló háttérzaj
 • A tűzjelző rendszerben hasznát hangfényjelzők hangereje legfeljebb 120 dB(A) lehet
 • 60 m2-nél kisebb helyiségben (kis terület miatt) 60 dB(A)-re csökkenthető
 • Kollégiumok, szállodáknál a fekvő ember fejénél legalább 75 dB(A)-t kell biztosítani
 • Hangjelzés intenzitását csökkenti normál ajtó 20dB, míg egy tűzgátló vagy hangszigetelt ajtó általában 30 dB csillapítást jelent

Hangjelzők elhelyezése és kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • Minden tűzszakaszban legalább egy hangjelzőnek kell lennie
 • Érdemes a biztonsági szolgálatra, portára egy hang-fényjelzőt tenni
 • Rendszerenként legalább 2 független hangjelzésre szolgáló vezérlő áramkört kell használni
 • Bejárathoz érdemes kültéri hang-fényjelzőt elhelyezni a kivonuló szolgálat miatt
 • Hangjelzőknek azonos hangmintával kell rendelkezniük, azaz egyformán, és folyamatosan kell szólnia mindegyik hangjelzőnek

A tűzjelző rendszer tervezője felé jelezni kell, ha eredeti tervhez képest változás történik.

 • Megváltozott falak helyzete, mennyezet kialakítása vagy álmennyezet, tűzjellemzők érzékelőkhöz jutását valami gátolja (polc, kötényfal, gépészeti elemek)
 • Megváltozott a helyiség vagy épületrész funkciója, szellőz(tet)ése, a tárolt anyagok mennyisége
 • Megváltozott a környezeti viszonyok, melyek miatt esetleg a betervezett érzékelők már eleve nem vagy a várható gyakori téves jelzések miatt nem megfelelők
 • Nem biztosítható a megfelelő betervezett hangerő

Zavarvédelem, árnyékolt kábel használata:

 • Erősáramú vezetékektől legalább 30 cm védőtávolságot tartsunk
 • A tűzjelzőhöz tartozó vezetékekkel lehetőleg nem kerítsük körbe erős zavarforrást
 • Használjunk árnyékolt kábelt minden olyan vezetékhez, melyek a központ áramköreivel galvanikus kapcsolatban vannak
 • Árnyékolás folytonos legyen.

Vezetékezés ellenőrzése:

A nyomvonal kiépítése után de még a szerelvényezés előtt az elkészült kábel huroknál ellenőrző méréseket végzünk. Folytonosság ellenőrzése a teljes vezeték hosszon. Ellenőrizzük és mérjük a vezetékpáron a vezetékek közötti ellenállást, a vezetékek és a védőföld közötti ellenállást, valamint a vezetékek és az esetleges árnyékolás közötti ellenállást. Méréseknél attól függően, hogy milyen minőségű a műszert használunk legalább 1-2Mohm értékeket kell kapni. A mért értékekről mérési jegyzőkönyvet készítünk.

A nyomvonal kiépítése és ellenőrzés után szerelvényezzük az eszközöket, majd készre szereljük a központot. Ezután következik az üzembehelyezés és a rendszer beállítása programozása, majd az üzemi próba amikor is ellenőrizzük hogy a rendszer és a rendszerelemek megfelelően üzemelnek.

Elkészítjük a megvalósulási tervet amely az alábbi dokumentációt tartalmazza:

 • előzményi adatok, épület jellemzők, besorolás
 • a rendszer működési elve és leírása
 • eszközjegyzék
 • minősítések
 • mérési jegyzőkönyv
 • oktatási jegyzőkönyv
 • karbantartási szerződés

Miután a rendszer megfelelt az üzemi próbán a tűzjelző rendszert készre jelentjük és a hatóság által meghatározott időpontban megtörténik a rendszer hatósági átadása, melynek során az érintettek részvételével a hatóság ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését, hiba és átjelzését, szünetmentesítését, a berendezés kezelését.

Tartalom megosztása:

Tisztelt Ügyfeleink!

Cégünk a jelenlegi járvány helyzetre tekintettel minden óvintézkedést megtett.

Ezen időszak alatt ügyeleti rendszerben fogunk elsősorban dolgozni. A helyszíni munkákat fokozott odafigyeléssel, megfelelő egyéni védőfelszereléssel és fokozott elővigyázatosság mellett folyamatosan ellátjuk.

Kérem ne vegyék udvariatlanságnak, ha kollégáink nem fognak kezet, illetve egyéb óvintézkedéseket is betartanak mindenki érdekében.

Az ügyeleti időszak alatt az irodában csak korlátozott ideig tartózkodunk kérdés vagy probléma esetén elektronikus úton a már ismert elérhetőségeken illetőleg az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetők:

műszaki ügyekben: 06-20-332-7867
adminisztrációs ügyekben: 06-20-468-5069

Hibabejelentés
close slider
[]
1 Step 1
Hibajelentés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Kép feltöltése (a hibáról)
Kérjük, hogy írja le részletesen a hibajelenséget
0 /
Previous
Next
Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next