Tűzjelző rendszer telepítése

Tűzjelzőrendszert a dokumentációban leírtak szerint kell telepíteni, szerelni, elhelyezni. A berendezések eszközök elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni minden olyan különleges veszélyt, amely az épület használata során felmerülhet.

A kábelek és vezetékek szerelése:

 • A vezetékezés szerelését a nemzeti szabályozásnak megfelelően kell elvégezni (OTSZ)
 • A tűzjelző berendezés vezetékeit, kábeleit úgy kell vezetni, hogy elkerülhetők legyenek a káros hatások
 • A kábelezésnél elsősorban a következő tényezőket kell figyelembe venni:
  • Elektromágneses zavarok kerülése, mely zavarhatják a működést
  • Mechanikai sérülés lehetőségeinek megelőzése
  • Más rendszerek karbantartási munkái során keletkező sérülések
 • A tűzjelző berendezés látható módon szerelt vezetékeit, kábeleit, védőcsöveit, csatornáit legalább 2 méterenként azonosító jelzéssel kell ellátni.
 • A fal és födém áttörést úgy kell elkészíteni, hogy az áttört szerkezet tűzállósága ne romoljon
 • A kábel összekötéseket mindig egy megfelelő, hozzáférhető, azonosítható és mással össze nem téveszthető legalább IP 34 védettségi fokozatú kötődobozban kell megoldani
 • A telepítő köteles a megrendelőt értesíteni amennyiben a terv sérti a vonatkozó jogszabályt, nemzeti szabványt
 • A telepítést végző, és a telepítésért felelős személy rendelkezzen a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (tűzvédelmi szakvizsga)

A képesítési követelményekkel kapcsolatban nem minősül telepítési tevékenységnek:

A vezetékek, kábelek, automatikus érzékelők és kézi jelzésadók, továbbá egyéb eszközök tartószerkezeteinek, aljzatainak beépítése, rögzítése, a vezetékek, kábelek elhelyezése.

Tűzjelző berendezés tervezésének, telepítésének folyamata:

 1. Igény felmérés és egyeztetés
 2. Tervezés engedélyezés
 3. Telepítés és szerelés
 4. Üzembe helyezés
 5. Szakhatósági átadás (és vagy tanúsítás)
 6. Üzemeltetés
 7. Felülvizsgálta és karbantartás

A berendezések, eszközök elhelyezése:

 • Pontszerű érzékelők elhelyezése figyelembe veendő tényezők:
 • Helyiség alapterülete
 • Belmagasság, mennyezet dőlésének figyelembe vétele
 • Szerelési magasság max. 6-9 méterig
 • Kötényfalnak kell tekinteni, ha belógása nagyobb, mint a belmagasság 10%-a (egyes előírások szerint 0,8 m)
 • Gerendától vagy faltól az érzékelőt legalább 0,5 m-re kell elhelyezni
 • Lámpatestektől is érdemes a 0,5 m minimális távolságot betartani
 • Polcozat illetve az azon tárolt anyagok teteje legalább 0,5-re legyen
 • Oldalfalra szerelése esetén: Mennyezet alatti felső, függőleges 10 cm-es sávba nem szabad az érzékelőt szerelni
 • Oldalsó befúvás esetén legalább 1,5 m, mennyezeti befúvás esetén legalább 1 m távolságot kell tartani. Az érzékelőket célszerű az elszívási pontok elé sűríteni.

Kézi jelzésadó elhelyezése:

 • Egy szint elhagyásakor legalább egy kézi jelzésadó mellett el kelljen haladni
 • Menekülési útvonalon
 • A kézi jelzésadókat a padlószinttől 1,2-1,6 m magasságban kell felszerelni, minden oldalról jól látható és megközelíthető helyre
 • A terület minden pontjáról a legközelebbi kézi jelzésadót 30 m-en belül el kell tudni elérni.

Hangfényjelző elhelyezése:

 • Előírás, hogy a terület minden elérhető pontján legalább 65 dB(A) hangerőt, vagy 5 dB-lel nagyobb hangerőt kell biztosítani, mint a 30 másodpernél hosszabb ideig fennálló háttérzaj
 • A tűzjelző rendszerben hasznát hangfényjelzők hangereje legfeljebb 120 dB(A) lehet
 • 60 m2-nél kisebb helyiségben (kis terület miatt) 60 dB(A)-re csökkenthető
 • Kollégiumok, szállodáknál a fekvő ember fejénél legalább 75 dB(A)-t kell biztosítani
 • Hangjelzés intenzitását csökkenti normál ajtó 20dB, míg egy tűzgátló vagy hangszigetelt ajtó általában 30 dB csillapítást jelent

Hangjelzők elhelyezése és kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • Minden tűzszakaszban legalább egy hangjelzőnek kell lennie
 • Érdemes a biztonsági szolgálatra, portára egy hang-fényjelzőt tenni
 • Rendszerenként legalább 2 független hangjelzésre szolgáló vezérlő áramkört kell használni
 • Bejárathoz érdemes kültéri hang-fényjelzőt elhelyezni a kivonuló szolgálat miatt
 • Hangjelzőknek azonos hangmintával kell rendelkezniük, azaz egyformán, és folyamatosan kell szólnia mindegyik hangjelzőnek

A tűzjelző rendszer tervezője felé jelezni kell, ha eredeti tervhez képest változás történik.

 • Megváltozott falak helyzete, mennyezet kialakítása vagy álmennyezet, tűzjellemzők érzékelőkhöz jutását valami gátolja (polc, kötényfal, gépészeti elemek)
 • Megváltozott a helyiség vagy épületrész funkciója, szellőz(tet)ése, a tárolt anyagok mennyisége
 • Megváltozott a környezeti viszonyok, melyek miatt esetleg a betervezett érzékelők már eleve nem vagy a várható gyakori téves jelzések miatt nem megfelelők
 • Nem biztosítható a megfelelő betervezett hangerő

Zavarvédelem, árnyékolt kábel használata:

 • Erősáramú vezetékektől legalább 30 cm védőtávolságot tartsunk
 • A tűzjelzőhöz tartozó vezetékekkel lehetőleg nem kerítsük körbe erős zavarforrást
 • Használjunk árnyékolt kábelt minden olyan vezetékhez, melyek a központ áramköreivel galvanikus kapcsolatban vannak
 • Árnyékolás folytonos legyen.

Vezetékezés ellenőrzése:

A nyomvonal kiépítése után de még a szerelvényezés előtt az elkészült kábel huroknál ellenőrző méréseket végzünk. Folytonosság ellenőrzése a teljes vezeték hosszon. Ellenőrizzük és mérjük a vezetékpáron a vezetékek közötti ellenállást, a vezetékek és a védőföld közötti ellenállást, valamint a vezetékek és az esetleges árnyékolás közötti ellenállást. Méréseknél attól függően, hogy milyen minőségű a műszert használunk legalább 1-2Mohm értékeket kell kapni. A mért értékekről mérési jegyzőkönyvet készítünk.

A nyomvonal kiépítése és ellenőrzés után szerelvényezzük az eszközöket, majd készre szereljük a központot. Ezután következik az üzembehelyezés és a rendszer beállítása programozása, majd az üzemi próba amikor is ellenőrizzük hogy a rendszer és a rendszerelemek megfelelően üzemelnek.

Elkészítjük a megvalósulási tervet amely az alábbi dokumentációt tartalmazza:

 • előzményi adatok, épület jellemzők, besorolás
 • a rendszer működési elve és leírása
 • eszközjegyzék
 • minősítések
 • mérési jegyzőkönyv
 • oktatási jegyzőkönyv
 • karbantartási szerződés

Miután a rendszer megfelelt az üzemi próbán a tűzjelző rendszert készre jelentjük és a hatóság által meghatározott időpontban megtörténik a rendszer hatósági átadása, melynek során az érintettek részvételével a hatóság ellenőrzi a berendezés üzemszerű működését, hiba és átjelzését, szünetmentesítését, a berendezés kezelését.

Tartalom megosztása:

Hibabejelentés
close slider
[]
1 Step 1
Hibajelentés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Kép feltöltése (a hibáról)
Kérjük, hogy írja le részletesen a hibajelenséget
0 /
Previous
Next
Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next