Tűzjelző rendszer kiépítésének folyamata

A tűzjelző berendezés olyan önműködő jelző- és riasztórendszer, amely a megfelelő tűzvédelmi intézkedések (menekítés, a tűzoltóság értesítése, oltóberendezések indítása stb.) foganatosítása érdekében a tüzet kifejlődésének lehető legkorábbi szakaszában jelzi, és tűzriadó formájában megjeleníti.

A tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag elfogadott berendezések alkalmazhatók. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezet vezetője, engedélyezésére a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság jogosult.

A tűzjelző berendezésnek az alábbi követelménynek kell, megfelelnie:

 • a tűz korai szakaszában jelezzen, hogy be tudja tölteni rendeltetésszerű feladatát,
 • a jelzést megbízhatóan továbbítsa,
 • késedelem nélkül egyértelmű figyelemfelhívó tűzriadó formájában jelenítse meg,
 • legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie,
 • azonnal és egyértelműen jelezze a rendszer meghibásodását, működési zavarát.

– Tűzjelző berendezés tervezése

Tűzjelző berendezés (beépített tűzvédelmi berendezés) tervezése – jogszabály szerint tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozás. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, engedélyezésére a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (jegyző, fővárosban a főjegyző) jogosult.

A szakhatósági véleményezésre benyújtott tervnek tartalmaznia kell:

 • a tűzjelző berendezés műszaki leírása és a főbb adatait,
 • telepítési jegyzék (hurokjegyzék);
 • telepítési rajz, amely tartalmazza a jelzésadók, érzékelők, a tűzjelző központ és az egyéb tartozékok elhelyezését, a kábelek, vezetékek nyomvonalát és főbb adatait;
 • kapcsolási és bekötési rajzok.

A rajzokon egységes rajzjeleket kell alkalmazni és fel kell tüntetni az alkalmazott rajzjelekre vonatkozó jelmagyarázatot. A rajzokon a jelzésadók, érzékelők helyett fel kell tüntetni a jelzőáramkör számát (hurokszám) és a jelzésadó, illetve érzékelő áramköri sorszámát is (pl. hurokszám/sorszám).

– Tűzjelzőrendszer felépítése, eszközei:

 • kézi jelzésadók: A kézi jelzésadó csak záró üveglap betörése, vagy egy plexilapka benyomása útján legyen működtethető. A záró üveglap kör vagy négyzet alakú, legkisebb szabad felülete 50 cm2, vastagsága legfeljebb 1,5 mm legyen.
 • automatikus érzékelők: A tűzjelző érzékelő időálló, üzembiztos és kellő érzékenységű legyen. Megkülönböztetünk optikai füstérzékelőket, fix hő és hősebesség érzékelőket, multi érzékelőket, vonali érzékelőket, lángérzékelőket, légcsatorna érzékelőket.
 • ki- és bemeneti modulok: Feladata a rendszerhez kapcsolt külső és belső eszközök illesztése a hurokra.
 • hangjelzők, szirénák: a tűzjelző rendszer egyik fontos eleme az un. evakuációs hangjelzés, amely figyelmeztet a veszélyeztetett terület elhagyására. Kiegészülhet fényjelzéssel is.
 • jelzőhálózat: A tűzjelző rendszer jelzőhurkát erre a célra kialakított halogénmentes jelzőkábellel kell kialakítani.
 • tűzjelző központ: A tűzjelző központ tegye lehetővé a tűzjelzés és legalább az összevont hibajelzés továbbítását. A tűzjelzésnek elsőbbséget kell biztosítani a hibajelzéssel szemben.
 • riasztás- és hibaátjelző készülék: A riasztás- és hibaátjelző készülék (a továbbiakban: átjelzőegység) a tűzjelző központ jelzéseit a tűzjelző központ megbízhatóságával megegyező biztonsággal továbbítsa.
 • tápellátás: A tűzjelző berendezés tápellátására két egymástól független áramforrást (pl. az egyik a kézcélú villamos hálózat, a másik egy vagy két akkumulátor, akkumulátorról működő áramátalakító, motoros áramfejlesztő stb.) kell alkalmazni.

Megjegyzések:

1. Tűzjelző berendezést a vonatkozó jogszabályok szerint kell létesíteni és ezek értelmében csak hatóságilag minősített berendezések alkalmazhatók.

2. A vonatkozó jogszabályok szerint a tűzjelző berendezés létesítési tervének és használatbavételének szakhatósági véleményezésére a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezet vezetője, engedélyezésére a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóság jogosult.

Tűzjelzőrendszer karbantartása (felülvizsgálat, ellenőrzése):

A tűzjelző berendezés működőképességét rendszeresen felül kell vizsgálni és azt követően el kell végezni a szükséges karbantartást. A tűzjelző berendezés felülvizsgálatát, javítását, karbantartását  csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti el. A felülvizsgálatot és a karbantartást karbantartási naplóban vezetni kell.

Félévenként ellenőrizni kell:

 • a tűzjelző központ minden jelzésének működését;
 • jelző áramkörönként legalább egy jelzésadó vagy érzékelő működését.

Minden ellenőrzéskor más jelzésadót vagy érzékelőt kell ellenőrizni. Ha a tűzjelző központ leírásában a tűzjelző központra vagy annak egyes részeire (pl. az akkumulátorokra) fél évnél gyakoribb felülvizsgálatot ír elő, vagy az üzemi körülmények (pl. az érzékelők porosodása) azt indokolják, a felülvizsgálatot és a karbantartást ezek figyelembevételével kell végezni. A szakszerű üzembe helyezés feltételeit a tűzjelző központ gyártója határozza meg.

Tartalom megosztása:

Tisztelt Ügyfeleink!

Cégünk a jelenlegi járvány helyzetre tekintettel minden óvintézkedést megtett.

Ezen időszak alatt ügyeleti rendszerben fogunk elsősorban dolgozni. A helyszíni munkákat fokozott odafigyeléssel, megfelelő egyéni védőfelszereléssel és fokozott elővigyázatosság mellett folyamatosan ellátjuk.

Kérem ne vegyék udvariatlanságnak, ha kollégáink nem fognak kezet, illetve egyéb óvintézkedéseket is betartanak mindenki érdekében.

Az ügyeleti időszak alatt az irodában csak korlátozott ideig tartózkodunk kérdés vagy probléma esetén elektronikus úton a már ismert elérhetőségeken illetőleg az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetők:

műszaki ügyekben: 06-20-332-7867
adminisztrációs ügyekben: 06-20-468-5069

Hibabejelentés
close slider
[]
1 Step 1
Hibajelentés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Kép feltöltése (a hibáról)
Kérjük, hogy írja le részletesen a hibajelenséget
0 /
Previous
Next
Árajánlatkérés
close slider
[]
1 Step 1
Ajánlatkérés

Kérjük töltsd ki az alábbi adatlapot:

Hol található az ingatlan?

Város
Megye
Irányítószám
Utca / Házszám
Rendszer kiválasztása
Egyéb rendszer
Szolgáltatás kiválasztása
Elérhetőség
Cégnév / Név
Telefonszám
E-mail cím
Fájl feltöltése
Fájl feltöltése (alaprajz)
Kérjük, hogy írja le részletesen az elképzeléseit
0 /
Previous
Next